Skip to main content
Zobrazeny záznamy 1-20 z celkem 35.
Signatura: 37(091)
Klíčová slova: pedagogika, dějiny, školství, starověk, antika, antická, Řecko, česká, školy, vyučování, výchovy, vzdělávání, Atény, Sparta, pedagogové, filosofové, sofisté, Démokritos, Sókrates, Platón, Aristoteles, helénismus, Alexandria, Plutarchos, Řím, římská, Cicero, Marcus Tullius, Varro, Marcus Terencius, stoikové, Seneca, Lucius A., Marcus Aurelius, Quintilianus, Marcus Fabius, křesťanství, církev, katolická, Jeroným, Augustin, církevní, kláštery, klášterní, katedrály, katedrální, kapitulní, Byzanc, Byzantská říše, středověk, scholastika, vzdělanosti, univerzity, Univerzita Karlova, reformace, Jeroným Pražský, Jan Milíč z Kroměříže, Tomáš Štítný ze Štítného, Hus, Jan, husitství, města, městské, partikulární, renesance, humanismus, knihtisky, Erasmus Rotterdamský, Rabelaise, Francois, Montaigne, Michel de, More, Thomas, Campanella, Giovanni, Německo, Luther, Martin, Melanchthon, Filip, Rotterdamský, Erasmus, jezuité, Sturm, Johannes, Ignác z Loyoly, Chelčický, Petr, Blahoslav, Jan, jansenisté, pietismus, řády, mnišské, Descartes, René, Bacon, Francis, Milton, John, Komenský, Jan Amos, Locke, John, Helvétius, Claude Adrien, Diderot, Denis, Holbach, Paul Heindrich D., Rousseau, Jean-Jacques, Velká francouzská buržoazní re, Saint-Simon, Henri de, Owen, Robert, reformy, Kollár, Jan, Ryba, Jakub Jan, Jungmann, Josef, Bolzano, Bernard, Amerling, Karel, Šafařík, Pavel Josef, Purkyně, Jan Evangelista, Havlíček-Borovský, Karel, zákony, herbatismus, Lindner, Gustav Adolf, Tyrš, Miroslav, Hostinský, Otokar, Winter, Zikmund, literatura, české, Rusko, ruské, Gercen, Alexandr Ivanovič, Bělinskij, Vissarion Grigorjevi, Černyševskij, Nikolaj Gavrilovi, Tolstoj, Lev Nikolajevič, Marx, Karel, Engels, Bedřich, Zetkinová, Klára, Francie, Anglie, Spojené státy americké, Spencer, Herbert, socialismus, Československo, Slovensko, Lenin, Vladimír Iljič, komunismus, Makarenko, A.S.
[Loading...]
Dostupné
Signatura: 37(091)
Klíčová slova: pedagogika, dějiny, školství, starověk, antika, antická, Řecko, česká, školy, vyučování, výchovy, vzdělávání, Atény, Sparta, pedagogové, filosofové, sofisté, Démokritos, Sókrates, Platón, Aristoteles, helénismus, Alexandria, Plutarchos, Řím, římská, Cicero, Marcus Tullius, Varro, Marcus Terencius, stoikové, Seneca, Lucius A., Marcus Aurelius, Quintilianus, Marcus Fabius, křesťanství, církev, katolická, Jeroným, Augustin, církevní, kláštery, klášterní, katedrály, katedrální, kapitulní, Byzanc, Byzantská říše, středověk, scholastika, vzdělanosti, univerzity, Univerzita Karlova, reformace, Jeroným Pražský, Jan Milíč z Kroměříže, Tomáš Štítný ze Štítného, Hus, Jan, husitství, města, městské, partikulární, renesance, humanismus, knihtisky, Erasmus Rotterdamský, Rabelaise, Francois, Montaigne, Michel de, More, Thomas, Campanella, Giovanni, Německo, Luther, Martin, Melanchthon, Filip, Rotterdamský, Erasmus, jezuité, Sturm, Johannes, Ignác z Loyoly, Chelčický, Petr, Blahoslav, Jan, jansenisté, pietismus, řády, mnišské, Descartes, René, Bacon, Francis, Milton, John, Komenský, Jan Amos, Locke, John, Helvétius, Claude Adrien, Diderot, Denis, Holbach, Paul Heindrich D., Rousseau, Jean-Jacques, Velká francouzská buržoazní re, Saint-Simon, Henri de, Owen, Robert, reformy, Kollár, Jan, Ryba, Jakub Jan, Jungmann, Josef, Bolzano, Bernard, Amerling, Karel, Šafařík, Pavel Josef, Purkyně, Jan Evangelista, Havlíček-Borovský, Karel, zákony, herbatismus, Lindner, Gustav Adolf, Tyrš, Miroslav, Hostinský, Otokar, Winter, Zikmund, literatura, české, Rusko, ruské, Gercen, Alexandr Ivanovič, Bělinskij, Vissarion Grigorjevi, Černyševskij, Nikolaj Gavrilovi, Tolstoj, Lev Nikolajevič, Marx, Karel, Engels, Bedřich, Zetkinová, Klára, Francie, Anglie, Spojené státy americké, Spencer, Herbert, socialismus, Československo, Slovensko, Lenin, Vladimír Iljič, komunismus, Makarenko, A.S.
[Loading...]
Dostupné
Praha Zvon 1992
Signatura: 1(091)
Klíčová slova: filosofie, dějiny, starověk, Indie, védy, hymny, náboženství, buddhismus, džinismus, mystika, jóga, Čína, Konfucius, konfucianismus, Lao-c', mohismus, Řecko, jin, jang, neokonfucianismus, antika, Tháles z Milétu, Pythagorás, eleaté, Xenofanés, Parmenidés, Zénón z Eleje, Hérakleitos, Empedoklés, Démokritos, atomisté, Prótagorás z Abdéry, Anaxagorás, sofisté, Sókrates, Platón, Aristoteles, stoikové, epikurejci, skeptici, eklektici, novoplatonikové, křesťanství, církev, křesťanská, Bůh, člověk, církevní Otcové, patristika, gnostikové, gnose, Augustin, scholastika, Eurigenes, Anselm z Canterbury, Vilém z Champeaux, Abélard, Petr, nominalismus, hebrejská, Židé, židovství, arabská, islám, Albert Veliký, Tomáš Akvinský, Dante, Alighieri, Bacon, Roger, Scotus, Jan Duns, Occam, William, Eckhart, Johannes, renesance, reformace, baroko, novověk, vynálezy, humanismus, Machiavelli, Niccolo, Grotius, Hugo, Hobbes, Thomas, Morus, Thomas, More, Thomas, Mikuláš Kusánský, Kusánský, Mikuláš, Bruno, Giordano, Bacon, Francis, Böhme, Jakob, kartezianismus, Descartes, René, Spinoza, Baruch Benedictus, Leibnitz, Gottfried Wilhelm, teodicea, osvícenství, Locke, John, Berkeley, George, Hume, David, Montesquieu, Charles, Voltaire, encyklopedisté, Rousseau, Jean-Jacques, Kant, Immanuel, estetika, prostory, čas, matematika, kategorie, filosofické, etika, dialektika, metafyzika, romantismus, idealismus, Schelling, Friedrich Wilhelm Jo, Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, pozitivismus, materialismus, marxismus, Comte, Auguste, Darwin, Charles, evoluce, Strauss, David Friedrich, Schopenhauer, Arthur, Kierkegaard, Sören, Nietzsche, Friedrich, Bergson, Henri, vitalismus, pragmatismus, James, William, Dewey, John, novoscholastika, novotomismus, Husserl, Edmond, Scheller, Max, Jaspers, Karl, Heidegger, Martin, Russell, Bertrand, sémantika, Wittgenstein, Ludwig
[Loading...]
Dostupné

Akce

Řezy

[Loading...]