Skip to main content
Zobrazeny záznamy 1-16 z celkem 16.
Signatura: 34
Klíčová slova: práva, zločiny, tresty, spravedlnost, procesy, vraždy, Čechy, české, dějiny, Rakousko-Uhersko, Habsburská monarchie, trestní, panovníci, Vršovci, Soběslav, Hroznata, Záviš z Falkenštejna, Karlštejn, popravy, kati, čeští, Kostnice, Jan Smiřický, Dalibor z Kozojed, Kopidlanský, Jiří, povstání, stavovská, krádeže, loupeže, pytláctví, vězni, vězení, hrdelní, žhářství, čarodějnice, čarodějnictví, nevolníci, nevolnictví, Romové, Sladký, Jan, Kozina, Jan, Babinský, Václav, Havlíček-Borovský, Karel, vyhnanství, Herrmann, Ignát, literatura, česká, Omladina, hilsneriáda, Hilsner, Leopold, Lessing, Theodor, 17. listopad 1939, vysoké, školy, heydrichiáda, Heydrich, Reinhard, atentáty, Terezín, tábory, koncentrační, Hácha, Emil, Němci, odsuny, menšiny, národnostní, Píka, Heliodor, Čihošť, Babice, PTP, pomocné technické prapory, politické, politika, Hus, Jan, Želivský, Jan, Jeroným Pražský, Václav IV., Slavníkovci, svatý Václav, svatá Ludmila, svatí, světci, křesťanství, církev, katolická, reformace, smrti, trest smrti, mučení, Smiřický, Jan, Albrecht z Valdštejna, Burnatius, Matěj, jezuité, rekatolizace, Harant z Polžic a Bezdružic, Kr, 1621, Sarkander, Jan, Petr Vok z Rožmberka, Mariánské Lázně, Rašín, Alois, Kramář, Karel, Masaryk, Tomáš Garrigue, Šviha, Karel, Mrva, Rudolf, Sabina, Karel, Opletal, Jan, Pankrác, Kounicovy koleje, Frank, Karl Herman, Masaryk, Jan, Toufar, Josef, Horáková, Milada, Clementis, Vladimír, Hepnerová, Olga, Charta 77, paměti, vzpomínky
[Loading...]
Dostupné
Signatura: 943.71/.72
Klíčová slova: dějiny, české, vlastivědy, československá, Československo, archeologie, do r. 1781, pravěk, Keltové, Thrákové, Slované, Avaři, Sámova říše, Velká Morava, České království, středověk, středověké, feudalismus, Morava, Slovensko, Čechy, husitství, revoluce, reformace, křesťanství, církev, katolická, monarchie, povstání, lidová, Habsburkové, stavy, stavovské, třicetiletá válka, nevolnictví, kapitalismus, manufaktury, průmysly, Jiří z Poděbrad, nálezy, archeologické, pohřby, pohřbívání, sídla, mapy, keramika, lužická, národy, civilizace, keltská, protireformace, šperky, umění, užité, kodexy, rukopisy, literatura, mince, kostely, architektura, česká, Hus, Jan, kláštery, výtvarné, malby, nástěnné, hrady, gotika, gotické, románská, Albrecht z Valdštejna, Harant z Polžic a Bezdružic, Kr, Budovec z Budova, Václav, popravy, Bílá hora, bitvy, války, Friedrich Falcký, defenestrace, králové, čeští, Turecko, Turci, Rudolf II., Maxmilián II., Bible kralická, renesance, Chelčický, Petr, Ladislav Pohrobek, císaři, Žižka, Jan, kompaktáta, Žižkův vojenský řád, Komenský, Jan Amos, Stránský, Pavel, roboty, jezuité, Balbín, Bohuslav, absolutismus, Hukvaldy, evangelická, slovenská, rekatolizace, Jan Nepomucký, Marie Terezie, Slezsko, sedmiletá válka, slezské války, slezské, města, venkovy, Josef II., Praha, Klementinum, čeština, jazyk, český, obrození, národní, národní obrození, Pelcl, František Martin, historiografie, Bratislava, výroby, hospodářství, sociologie
[Loading...]
Dostupné
Signatura: 943.71/.72
Klíčová slova: dějiny, české, Československo, 8. -19. stol., Slované, Bójové, Germáni, Markomani, Kvádové, Avaři, Sámo, Sámova říše, Karel Veliký, říše francká, Rostislav, Velkomoravská říše, Cyril, Metoděj, křesťanství, Český stát, Svatopluk, svatý Václav, Boleslav II., Slavníkovci, svatý Vojtěch, panovníci, králové, hospodářství, obchody, cestování, zemědělství, životy, kultura, politika, vzdělanosti, literatura, latinská, umění, výtvarné, architektura, slohy, románský, rotundy, kláštery, Boleslav III., středověk, Židé, peníze, hudba, rytíři, rytířstvo, světci, Přemysl Otakar II., kolonizace, města, práva, léna, Češi, Němci, gotika, gotický, Habsburkové, Lucemburkové, Karel IV., Václav IV., Hus, Jan, husitství, revoluce, Zikmund, šlechty, Uhry, Želivský, Jan, Žižka, Jan, Zikmund Korybutovič, Ladislav Pohrobek, Albrecht Rakouský, Jiří z Poděbrad, Jagellonci, malířství, Ferdinand I., Maxmilián II., defenestrace, Rudolf, Ferdinand Štýrský, Bílá hora, kapitalismus, bitvy, Ferdinand II., Valdštejn, baroko, Komenský, Jan Amos, reformace, Karel VI., rekatolizace, Fridrich II., Marie Terezie, Josef II., reformy, nevolnictví, zrušení, absolutismus, osvícenství, Leopold II., Metternich, Klemens, klasicismus, romantismus, Palacký, František, dějepisectví, 1848, Rakousko-Uhersko, Bach, Alexander, Kramář, Karel, Rašín, Alois, Štefánik, Milan Rastislav, 1. svět. válka, Dohoda, Národní divadlo, moderní umělecké směry, Maďarsko
[Loading...]
Dostupné
Signatura: 943.71/.72
Klíčová slova: dějiny, české, Čechy, dokumenty, listiny, práva, státy, představitelé, vládci, Sámova říše, svatý Václav, Slavníkovci, zlatá bula sicilská, Jan Lucemburský, Karel IV., Karlova univerzita, Václav IV., středověk, Dekret kutnohorský, Hus, Jan, Kostnice, koncily, čtyři pražské artikuly, sněmy, kompaktáta, Jiří z Poděbrad, Koruna česká, církev, křesťanská, smlouvy, Ladislav Jagellonský, monarchie, Rakousko-Uhersko, Ferdinand I., stavy, katolická, evangelická, Česká konfese, Rudolf II., majestát, Majestát, svobody, lidská práva, náboženská, náboženské, zemské, zřízení, Obnovené zřízení zemské, Ferdinand II., patenty, rekatolizace, Karel Albrecht, Slezsko, Kladsko, Marie Terezie, reformy, úřady, správy, Josef II., toleranční patent, archivy, nevolnictví, dezideria, František II., císaři, Sv. říše římská nár. německého, ústavy, Říšský sněm, Kroměříž, Říjnový diplom, nařízení, markrabství, Morava, prosincová ústava, punktace, staročeská, strany, staročeši, volby, Anenské patenty, Karel I., Washingtonská deklarace, 1918, republiky, vyhlášení, vzniky, Národní výbory, Slovensko, Dohoda, mnichovská dohoda, Protektorát Čechy a Morava, Heydrich, Reinhard, Beneš, Edvard, Masaryk, Tomáš Garrigue, První pražská dohoda, dekrety, Benešovy dekrety, Němci, Národní soud, konfiskace, odsuny, Podkarpatská Rus, Zakarpatská Ukrajina, Postupimská konference, znárodnění, Druhá pražská dohoda, Třetí pražská dohoda, kraje, uspořádání, územní, Československá socialistická r, Národní shromáždění, 1968, okupace, Sovětský svaz, Varšavská smlouva, federace, Listina základních práv a svob, Česká a Slovenská Federativní, prezidenti, vlády, pečetě, znaky, státní
[Loading...]
Dostupné

Akce

RSS

Řezy

[Loading...]