Skip to main content
Showing records 1-5 from total 5.
Signatura: 37
Klíčová slova: škola, školství, české, edukace, pedagogika, výchova, učení, vzdělávání, střední, terciální, speciální, předškolní, alternativní, kurikulum, vzdělávací programy, školní třídy, učitelé, žáci, výuka, zátěž, školní, kázeň, asociální, gramotnost, kompetence, klíčové, učebnice, elearning, management, malotřídky, rodiče, studenti, sociologie, demografie, středoškoláci, vysokoškoláci, volný čas, rizikové, romové, menšiny, imigranti, média, psychosociální, třídy, andragogika, nadaní, nadání, senioři, rodiny, edutainment, podnikové, distanční, mimoškolní, zájmové, instituce, ústavy, výchovné, pastorace, politika, řízení, financování, ekonomické aspekty, reformy, inspekce, autoevaluace, výkony, výsledky, poradenství, zdraví, didaktika, komeniologie, adrodidaktika, etnopedagogika, sociální pedagogika, gerontopedagogika, prognostika, medicínská, vysokoškolská, mediální, inženýrská, sport, výzkum, kvantitativní, kvalitativní, teorie, hodnoty, ekologická, enviromentální, multikulturní, sexuální, časopisy, knihovny, databáze, muzea, archivy, ISCED, akreditace, encyklopedie, odborné, systém, vývoj, zahraničí, vyučování, metody, formy, nekázeň, čtenářská, e-learning, malotřídní, kognitivní, poznávání, komunikace, riziková, práce, trh práce, pracovní, asistenti, edukátoři, hendikepovaní, poruchy, nadané děti, zájmy, pastorační, státní, správa, marketing, školy, testování, legislativa, pedagogické, psychologické, psychologie, filozofie, filozofie výchovy, dějiny, Komenský, Jan Amos, srovnávací, sociologie výchovy, pedagogický, Česká republika, zpravodaje, učitelství, granty, agentuty, akretidace, tituly, vyhlášky, zákony, čtenářství
[Loading...]
On loan

Actions

RSS

Facets

[Loading...]