Skip to main content
Zobrazeny záznamy 1-20 z celkem 20.
Signatura: 37(091)
Klíčová slova: pedagogika, dějiny, školství, starověk, antika, antická, Řecko, česká, školy, vyučování, výchovy, vzdělávání, Atény, Sparta, pedagogové, filosofové, sofisté, Démokritos, Sókrates, Platón, Aristoteles, helénismus, Alexandria, Plutarchos, Řím, římská, Cicero, Marcus Tullius, Varro, Marcus Terencius, stoikové, Seneca, Lucius A., Marcus Aurelius, Quintilianus, Marcus Fabius, křesťanství, církev, katolická, Jeroným, Augustin, církevní, kláštery, klášterní, katedrály, katedrální, kapitulní, Byzanc, Byzantská říše, středověk, scholastika, vzdělanosti, univerzity, Univerzita Karlova, reformace, Jeroným Pražský, Jan Milíč z Kroměříže, Tomáš Štítný ze Štítného, Hus, Jan, husitství, města, městské, partikulární, renesance, humanismus, knihtisky, Erasmus Rotterdamský, Rabelaise, Francois, Montaigne, Michel de, More, Thomas, Campanella, Giovanni, Německo, Luther, Martin, Melanchthon, Filip, Rotterdamský, Erasmus, jezuité, Sturm, Johannes, Ignác z Loyoly, Chelčický, Petr, Blahoslav, Jan, jansenisté, pietismus, řády, mnišské, Descartes, René, Bacon, Francis, Milton, John, Komenský, Jan Amos, Locke, John, Helvétius, Claude Adrien, Diderot, Denis, Holbach, Paul Heindrich D., Rousseau, Jean-Jacques, Velká francouzská buržoazní re, Saint-Simon, Henri de, Owen, Robert, reformy, Kollár, Jan, Ryba, Jakub Jan, Jungmann, Josef, Bolzano, Bernard, Amerling, Karel, Šafařík, Pavel Josef, Purkyně, Jan Evangelista, Havlíček-Borovský, Karel, zákony, herbatismus, Lindner, Gustav Adolf, Tyrš, Miroslav, Hostinský, Otokar, Winter, Zikmund, literatura, české, Rusko, ruské, Gercen, Alexandr Ivanovič, Bělinskij, Vissarion Grigorjevi, Černyševskij, Nikolaj Gavrilovi, Tolstoj, Lev Nikolajevič, Marx, Karel, Engels, Bedřich, Zetkinová, Klára, Francie, Anglie, Spojené státy americké, Spencer, Herbert, socialismus, Československo, Slovensko, Lenin, Vladimír Iljič, komunismus, Makarenko, A.S.
[Loading...]
Dostupné
Signatura: 37(091)
Klíčová slova: pedagogika, dějiny, školství, starověk, antika, antická, Řecko, česká, školy, vyučování, výchovy, vzdělávání, Atény, Sparta, pedagogové, filosofové, sofisté, Démokritos, Sókrates, Platón, Aristoteles, helénismus, Alexandria, Plutarchos, Řím, římská, Cicero, Marcus Tullius, Varro, Marcus Terencius, stoikové, Seneca, Lucius A., Marcus Aurelius, Quintilianus, Marcus Fabius, křesťanství, církev, katolická, Jeroným, Augustin, církevní, kláštery, klášterní, katedrály, katedrální, kapitulní, Byzanc, Byzantská říše, středověk, scholastika, vzdělanosti, univerzity, Univerzita Karlova, reformace, Jeroným Pražský, Jan Milíč z Kroměříže, Tomáš Štítný ze Štítného, Hus, Jan, husitství, města, městské, partikulární, renesance, humanismus, knihtisky, Erasmus Rotterdamský, Rabelaise, Francois, Montaigne, Michel de, More, Thomas, Campanella, Giovanni, Německo, Luther, Martin, Melanchthon, Filip, Rotterdamský, Erasmus, jezuité, Sturm, Johannes, Ignác z Loyoly, Chelčický, Petr, Blahoslav, Jan, jansenisté, pietismus, řády, mnišské, Descartes, René, Bacon, Francis, Milton, John, Komenský, Jan Amos, Locke, John, Helvétius, Claude Adrien, Diderot, Denis, Holbach, Paul Heindrich D., Rousseau, Jean-Jacques, Velká francouzská buržoazní re, Saint-Simon, Henri de, Owen, Robert, reformy, Kollár, Jan, Ryba, Jakub Jan, Jungmann, Josef, Bolzano, Bernard, Amerling, Karel, Šafařík, Pavel Josef, Purkyně, Jan Evangelista, Havlíček-Borovský, Karel, zákony, herbatismus, Lindner, Gustav Adolf, Tyrš, Miroslav, Hostinský, Otokar, Winter, Zikmund, literatura, české, Rusko, ruské, Gercen, Alexandr Ivanovič, Bělinskij, Vissarion Grigorjevi, Černyševskij, Nikolaj Gavrilovi, Tolstoj, Lev Nikolajevič, Marx, Karel, Engels, Bedřich, Zetkinová, Klára, Francie, Anglie, Spojené státy americké, Spencer, Herbert, socialismus, Československo, Slovensko, Lenin, Vladimír Iljič, komunismus, Makarenko, A.S.
[Loading...]
Dostupné
Signatura: 943.0
Klíčová slova: dějiny, Německo, Germáni, stěhování národů, Theodorich Veliký, Pipin II. Krátký, Karel Veliký, říše francká, Otoni, Vikingové, investitura, konkordát wormský, křížové výpravy, Fridrich Barbarossa, Němečtí rytíři, řády, církevní, Ludvík Bavor, středověk, města, hanza, mor, kacíři, univerzity, rytíři, cechy, Židé, koncily, kostnický koncil, Hus, Jan, Kusánský, Mikuláš, války, náboženské, reformace, knihtisky, humanismus, renesance, křesťanství, církev, katolická, evangelická, Luther, Martin, Karel V., selské války, Zwingli, Kalvín, Jan, čarodějnice, třicetiletá válka, Gustav Adolf, Albrecht z Valdštejna, manufaktury, Fridrich Veliký, Marie Terezie, slezské války, sedmiletá válka, osvícenství, absolutismus, kolonizace, Josef II., Velká francouzská buržoazní re, napoleonské války, Napoleon Bonaparte, Svatá aliance, Metternich, Klemens, Bismarck, Otto von, Marx, Karel, socialismus, politika, německo-francouzská válka, Francie, 1. svět. válka, druhá světová válka (1939-1945), výmarská republika, Třetí říše, fašismus, nacismus, Göring, Hermann, Hitler, Adolf, Goebbels, Joseph, Rakousko, Stalin, J.V., Rusko, Anglie, bitvy, Barbarossa, Stalingrad, Osvětim, studená válka, Marshallův plán, Spolková republika Německo, komunistická strana, komunismus, Německá demokratická republika, NDR, hospodářství, nezaměstnanost, Honnecker, Erich, Kohl, Helmut, sjednocení, do r. 1995, 743-1995, Adenauer, Konrad, Alžběta Durynská, Brandt, Willy, EHS, Evžen Savojský, Habsburkové, Jaltská konference, Komunistický manifest, Locarno, Lucemburkové, Merovejci, NSDAP, NSR, Normani, Německá říše, Postupim, Rudolf Habsburský, Severoatlantická aliance, Vilém II., Waterloo, březnová revoluce, interregnum, povstání, průmyslová, restaurace, revoluce, selské, Štaufové
[Loading...]
Dostupné

Akce

Řezy

[Loading...]