Skip to main content
Zobrazeny záznamy 1-20 z celkem 142.
Signatura: 943.71/.72
Klíčová slova: dějiny, české, vlastivědy, československá, Československo, archeologie, do r. 1781, pravěk, Keltové, Thrákové, Slované, Avaři, Sámova říše, Velká Morava, České království, středověk, středověké, feudalismus, Morava, Slovensko, Čechy, husitství, revoluce, reformace, křesťanství, církev, katolická, monarchie, povstání, lidová, Habsburkové, stavy, stavovské, třicetiletá válka, nevolnictví, kapitalismus, manufaktury, průmysly, Jiří z Poděbrad, nálezy, archeologické, pohřby, pohřbívání, sídla, mapy, keramika, lužická, národy, civilizace, keltská, protireformace, šperky, umění, užité, kodexy, rukopisy, literatura, mince, kostely, architektura, česká, Hus, Jan, kláštery, výtvarné, malby, nástěnné, hrady, gotika, gotické, románská, Albrecht z Valdštejna, Harant z Polžic a Bezdružic, Kr, Budovec z Budova, Václav, popravy, Bílá hora, bitvy, války, Friedrich Falcký, defenestrace, králové, čeští, Turecko, Turci, Rudolf II., Maxmilián II., Bible kralická, renesance, Chelčický, Petr, Ladislav Pohrobek, císaři, Žižka, Jan, kompaktáta, Žižkův vojenský řád, Komenský, Jan Amos, Stránský, Pavel, roboty, jezuité, Balbín, Bohuslav, absolutismus, Hukvaldy, evangelická, slovenská, rekatolizace, Jan Nepomucký, Marie Terezie, Slezsko, sedmiletá válka, slezské války, slezské, města, venkovy, Josef II., Praha, Klementinum, čeština, jazyk, český, obrození, národní, národní obrození, Pelcl, František Martin, historiografie, Bratislava, výroby, hospodářství, sociologie
[Loading...]
Dostupné
Signatura: 943.71/.72
Klíčová slova: dějiny, české, Československo, 8. -19. stol., Slované, Bójové, Germáni, Markomani, Kvádové, Avaři, Sámo, Sámova říše, Karel Veliký, říše francká, Rostislav, Velkomoravská říše, Cyril, Metoděj, křesťanství, Český stát, Svatopluk, svatý Václav, Boleslav II., Slavníkovci, svatý Vojtěch, panovníci, králové, hospodářství, obchody, cestování, zemědělství, životy, kultura, politika, vzdělanosti, literatura, latinská, umění, výtvarné, architektura, slohy, románský, rotundy, kláštery, Boleslav III., středověk, Židé, peníze, hudba, rytíři, rytířstvo, světci, Přemysl Otakar II., kolonizace, města, práva, léna, Češi, Němci, gotika, gotický, Habsburkové, Lucemburkové, Karel IV., Václav IV., Hus, Jan, husitství, revoluce, Zikmund, šlechty, Uhry, Želivský, Jan, Žižka, Jan, Zikmund Korybutovič, Ladislav Pohrobek, Albrecht Rakouský, Jiří z Poděbrad, Jagellonci, malířství, Ferdinand I., Maxmilián II., defenestrace, Rudolf, Ferdinand Štýrský, Bílá hora, kapitalismus, bitvy, Ferdinand II., Valdštejn, baroko, Komenský, Jan Amos, reformace, Karel VI., rekatolizace, Fridrich II., Marie Terezie, Josef II., reformy, nevolnictví, zrušení, absolutismus, osvícenství, Leopold II., Metternich, Klemens, klasicismus, romantismus, Palacký, František, dějepisectví, 1848, Rakousko-Uhersko, Bach, Alexander, Kramář, Karel, Rašín, Alois, Štefánik, Milan Rastislav, 1. svět. válka, Dohoda, Národní divadlo, moderní umělecké směry, Maďarsko
[Loading...]
Dostupné

Akce

RSS

Řezy

[Loading...]