Skip to main content
Zobrazeny záznamy 1-14 z celkem 14.
Signatura: 943.71/.72
Klíčová slova: dějiny, české, vlastivědy, československá, Československo, archeologie, do r. 1781, pravěk, Keltové, Thrákové, Slované, Avaři, Sámova říše, Velká Morava, České království, středověk, středověké, feudalismus, Morava, Slovensko, Čechy, husitství, revoluce, reformace, křesťanství, církev, katolická, monarchie, povstání, lidová, Habsburkové, stavy, stavovské, třicetiletá válka, nevolnictví, kapitalismus, manufaktury, průmysly, Jiří z Poděbrad, nálezy, archeologické, pohřby, pohřbívání, sídla, mapy, keramika, lužická, národy, civilizace, keltská, protireformace, šperky, umění, užité, kodexy, rukopisy, literatura, mince, kostely, architektura, česká, Hus, Jan, kláštery, výtvarné, malby, nástěnné, hrady, gotika, gotické, románská, Albrecht z Valdštejna, Harant z Polžic a Bezdružic, Kr, Budovec z Budova, Václav, popravy, Bílá hora, bitvy, války, Friedrich Falcký, defenestrace, králové, čeští, Turecko, Turci, Rudolf II., Maxmilián II., Bible kralická, renesance, Chelčický, Petr, Ladislav Pohrobek, císaři, Žižka, Jan, kompaktáta, Žižkův vojenský řád, Komenský, Jan Amos, Stránský, Pavel, roboty, jezuité, Balbín, Bohuslav, absolutismus, Hukvaldy, evangelická, slovenská, rekatolizace, Jan Nepomucký, Marie Terezie, Slezsko, sedmiletá válka, slezské války, slezské, města, venkovy, Josef II., Praha, Klementinum, čeština, jazyk, český, obrození, národní, národní obrození, Pelcl, František Martin, historiografie, Bratislava, výroby, hospodářství, sociologie
[Loading...]
Dostupné
Signatura: 943.0
Klíčová slova: dějiny, Německo, Germáni, stěhování národů, Theodorich Veliký, Pipin II. Krátký, Karel Veliký, říše francká, Otoni, Vikingové, investitura, konkordát wormský, křížové výpravy, Fridrich Barbarossa, Němečtí rytíři, řády, církevní, Ludvík Bavor, středověk, města, hanza, mor, kacíři, univerzity, rytíři, cechy, Židé, koncily, kostnický koncil, Hus, Jan, Kusánský, Mikuláš, války, náboženské, reformace, knihtisky, humanismus, renesance, křesťanství, církev, katolická, evangelická, Luther, Martin, Karel V., selské války, Zwingli, Kalvín, Jan, čarodějnice, třicetiletá válka, Gustav Adolf, Albrecht z Valdštejna, manufaktury, Fridrich Veliký, Marie Terezie, slezské války, sedmiletá válka, osvícenství, absolutismus, kolonizace, Josef II., Velká francouzská buržoazní re, napoleonské války, Napoleon Bonaparte, Svatá aliance, Metternich, Klemens, Bismarck, Otto von, Marx, Karel, socialismus, politika, německo-francouzská válka, Francie, 1. svět. válka, druhá světová válka (1939-1945), výmarská republika, Třetí říše, fašismus, nacismus, Göring, Hermann, Hitler, Adolf, Goebbels, Joseph, Rakousko, Stalin, J.V., Rusko, Anglie, bitvy, Barbarossa, Stalingrad, Osvětim, studená válka, Marshallův plán, Spolková republika Německo, komunistická strana, komunismus, Německá demokratická republika, NDR, hospodářství, nezaměstnanost, Honnecker, Erich, Kohl, Helmut, sjednocení, do r. 1995, 743-1995, Adenauer, Konrad, Alžběta Durynská, Brandt, Willy, EHS, Evžen Savojský, Habsburkové, Jaltská konference, Komunistický manifest, Locarno, Lucemburkové, Merovejci, NSDAP, NSR, Normani, Německá říše, Postupim, Rudolf Habsburský, Severoatlantická aliance, Vilém II., Waterloo, březnová revoluce, interregnum, povstání, průmyslová, restaurace, revoluce, selské, Štaufové
[Loading...]
Dostupné
Signatura: 943.71/.72
Klíčová slova: dějiny, české, Čechy, dokumenty, listiny, práva, státy, představitelé, vládci, Sámova říše, svatý Václav, Slavníkovci, zlatá bula sicilská, Jan Lucemburský, Karel IV., Karlova univerzita, Václav IV., středověk, Dekret kutnohorský, Hus, Jan, Kostnice, koncily, čtyři pražské artikuly, sněmy, kompaktáta, Jiří z Poděbrad, Koruna česká, církev, křesťanská, smlouvy, Ladislav Jagellonský, monarchie, Rakousko-Uhersko, Ferdinand I., stavy, katolická, evangelická, Česká konfese, Rudolf II., majestát, Majestát, svobody, lidská práva, náboženská, náboženské, zemské, zřízení, Obnovené zřízení zemské, Ferdinand II., patenty, rekatolizace, Karel Albrecht, Slezsko, Kladsko, Marie Terezie, reformy, úřady, správy, Josef II., toleranční patent, archivy, nevolnictví, dezideria, František II., císaři, Sv. říše římská nár. německého, ústavy, Říšský sněm, Kroměříž, Říjnový diplom, nařízení, markrabství, Morava, prosincová ústava, punktace, staročeská, strany, staročeši, volby, Anenské patenty, Karel I., Washingtonská deklarace, 1918, republiky, vyhlášení, vzniky, Národní výbory, Slovensko, Dohoda, mnichovská dohoda, Protektorát Čechy a Morava, Heydrich, Reinhard, Beneš, Edvard, Masaryk, Tomáš Garrigue, První pražská dohoda, dekrety, Benešovy dekrety, Němci, Národní soud, konfiskace, odsuny, Podkarpatská Rus, Zakarpatská Ukrajina, Postupimská konference, znárodnění, Druhá pražská dohoda, Třetí pražská dohoda, kraje, uspořádání, územní, Československá socialistická r, Národní shromáždění, 1968, okupace, Sovětský svaz, Varšavská smlouva, federace, Listina základních práv a svob, Česká a Slovenská Federativní, prezidenti, vlády, pečetě, znaky, státní
[Loading...]
Dostupné

Akce

RSS

Řezy

[Loading...]