Skip to main content
Zobrazeny záznamy 1-20 z celkem 108.
Vypůjčené
Signatura: 34
Klíčová slova: práva, zločiny, tresty, spravedlnost, procesy, vraždy, Čechy, české, dějiny, Rakousko-Uhersko, Habsburská monarchie, trestní, panovníci, Vršovci, Soběslav, Hroznata, Záviš z Falkenštejna, Karlštejn, popravy, kati, čeští, Kostnice, Jan Smiřický, Dalibor z Kozojed, Kopidlanský, Jiří, povstání, stavovská, krádeže, loupeže, pytláctví, vězni, vězení, hrdelní, žhářství, čarodějnice, čarodějnictví, nevolníci, nevolnictví, Romové, Sladký, Jan, Kozina, Jan, Babinský, Václav, Havlíček-Borovský, Karel, vyhnanství, Herrmann, Ignát, literatura, česká, Omladina, hilsneriáda, Hilsner, Leopold, Lessing, Theodor, 17. listopad 1939, vysoké, školy, heydrichiáda, Heydrich, Reinhard, atentáty, Terezín, tábory, koncentrační, Hácha, Emil, Němci, odsuny, menšiny, národnostní, Píka, Heliodor, Čihošť, Babice, PTP, pomocné technické prapory, politické, politika, Hus, Jan, Želivský, Jan, Jeroným Pražský, Václav IV., Slavníkovci, svatý Václav, svatá Ludmila, svatí, světci, křesťanství, církev, katolická, reformace, smrti, trest smrti, mučení, Smiřický, Jan, Albrecht z Valdštejna, Burnatius, Matěj, jezuité, rekatolizace, Harant z Polžic a Bezdružic, Kr, 1621, Sarkander, Jan, Petr Vok z Rožmberka, Mariánské Lázně, Rašín, Alois, Kramář, Karel, Masaryk, Tomáš Garrigue, Šviha, Karel, Mrva, Rudolf, Sabina, Karel, Opletal, Jan, Pankrác, Kounicovy koleje, Frank, Karl Herman, Masaryk, Jan, Toufar, Josef, Horáková, Milada, Clementis, Vladimír, Hepnerová, Olga, Charta 77, paměti, vzpomínky
[Loading...]
Dostupné
Dostupné
Signatura: 943.71/.72
Klíčová slova: dějiny, české, Československo, 8. -19. stol., Slované, Bójové, Germáni, Markomani, Kvádové, Avaři, Sámo, Sámova říše, Karel Veliký, říše francká, Rostislav, Velkomoravská říše, Cyril, Metoděj, křesťanství, Český stát, Svatopluk, svatý Václav, Boleslav II., Slavníkovci, svatý Vojtěch, panovníci, králové, hospodářství, obchody, cestování, zemědělství, životy, kultura, politika, vzdělanosti, literatura, latinská, umění, výtvarné, architektura, slohy, románský, rotundy, kláštery, Boleslav III., středověk, Židé, peníze, hudba, rytíři, rytířstvo, světci, Přemysl Otakar II., kolonizace, města, práva, léna, Češi, Němci, gotika, gotický, Habsburkové, Lucemburkové, Karel IV., Václav IV., Hus, Jan, husitství, revoluce, Zikmund, šlechty, Uhry, Želivský, Jan, Žižka, Jan, Zikmund Korybutovič, Ladislav Pohrobek, Albrecht Rakouský, Jiří z Poděbrad, Jagellonci, malířství, Ferdinand I., Maxmilián II., defenestrace, Rudolf, Ferdinand Štýrský, Bílá hora, kapitalismus, bitvy, Ferdinand II., Valdštejn, baroko, Komenský, Jan Amos, reformace, Karel VI., rekatolizace, Fridrich II., Marie Terezie, Josef II., reformy, nevolnictví, zrušení, absolutismus, osvícenství, Leopold II., Metternich, Klemens, klasicismus, romantismus, Palacký, František, dějepisectví, 1848, Rakousko-Uhersko, Bach, Alexander, Kramář, Karel, Rašín, Alois, Štefánik, Milan Rastislav, 1. svět. válka, Dohoda, Národní divadlo, moderní umělecké směry, Maďarsko
[Loading...]
Dostupné

Akce

RSS

Řezy

[Loading...]